Hillegersberg

Hillegersberg is een wijk in de Rotterdamse deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Hillegersberg was een zelfstandige gemeente totdat ze op 1 augustus 1941, net als Overschie en Schiebroek, bij de gemeente Rotterdam werd gevoegd.

Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Hillegersberg

Hillegersberg 1867.png

Hillegersberg ligt aan de noordkant van de gemeente Rotterdam. Het is gelegen in een water- en lommerrijk gebied, de Bergse Plassen, twee voormalige veenafgravingen. Aan de oostelijke kant wordt Hillegersberg begrensd door de rivier de Rotte.

Hillegersberg is vernoemd naar Hildegard van Vlaanderen, echtgenote van graaf Dirk II van Holland en West-Friesland. Deze graaf was in de tiende eeuw eigenaar van Bergan, wat in oud-Hollands versterkte plaats of gehucht betekent.

De oude dorpskern rond de Hillegondakerk is nog goed herkenbaar. Het dorp ontstond op een heuvel, ook donk of morre genoemd. Het is een zandrug in het veengebied, ontstaan uit verstoven zand van drooggevallen rivierbeddingen. De rivierduinen zijn gevormd in de late ijstijd. Vuursteenvondsten duiden op een pre-historische bewoning. Er zijn ook Romeins aardewerk en penningen gevonden, evenals een borstbeeld van keizer Hadrianus.

Het dorp bevat (sinds de toevoeging van nieuw-Hillegersberg) drie winkelcentra: het oorspronkelijke dorp zelf (rond de oude kern – Bergse Dorpsstraat, Weissenbruchlaan), de Kleiweg plus omliggende winkels en het (kleine) winkelcentrum aan de Van Beethovensingel. Deze gebieden herbergen veel winkels.

Advertenties